Thông báo đổi tên miền

Xin chào các bạn!

Ban quản trị xin thông báo: Bắt đầu từ ngày 27/2/2017 tên miền FBKOOL.COM sẽ được chuyển hướng sang tên miền GOSEEDING.COM.

Mọi tài khoản đã đăng ký trên FBKool đều giữ nguyên và chuyển sang GoSeeding.

Xin cảm ơn!