Công cụ Seeding Facebook bằng User thật

Tăng Like

Tăng like bài viết trên fanpage của bạn.

Tăng Share

Giúp tăng lượt tiếp cận cho bài viết của bạn.

Tăng Comment

Tăng tương tác và điều hướng khách hàng.

Tăng 5*

Giúp tăng thứ hạng fanpage.

Tạo link ảo

Tăng lượt truy cập cho website của bạn.

Lọc dữ liệu

Thu thập email và số điện thoại của khách hàng.